Polityka Prywatności oraz pliki cookies

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich produktów i usług oferowanych przez Serwis www.drewutniaemila.pl. Określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies oraz wypełnionych formularzy, służących realizacji usług świadczonych przez Serwis drogą elektroniczną.

Pobierane informacje i sposób ich wykorzystania

Użytkownik, w czasie korzystania z Serwisu, może zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób (w szczególności imienia i adresu e-mail). W przypadku formularza zamówień Użytkownik zostanie poproszony o podanie innych, wybranych danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Niepodanie tych danych może zablokować czynność, której dotyczyły lub spowodować pewne opóźnienia w realizacji zamówienia.

Informacje podane przez Użytkownika podczas komunikowania się z Serwisem drogą e-mail lub za pomocą innych mediów mogą zostać zachowane w postaci kopii. Będą one użyte wyłącznie do takich czynności jak: odpowiedzi na pytania i sugestie Użytkowników Serwisu, lub poprawy jakości oferowanego produktu i dostosowania go do ich oczekiwań.

Udostępnianie informacji

Informacje pozyskane za pomocą plików cookies lub wypełnionych formularzy nie będą sprzedawane i w żaden sposób udostępniane innym osobom lub firmom. Mogą zostać użyte przez Administratora Serwisu jedynie w celu zaoferowania dodatkowych produktów, promocji, poinformowania o ważnych zmianach lub przyszłych pomysłach rozwojowych.

Bezpieczeństwo informacji

Od momentu podania przez Użytkownika poufnych informacji Administrator Serwisu zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki do ochrony tych informacji przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem. Dostęp do informacji jest ograniczony. Wgląd do nich ma wyłącznie Administrator Serwisu.

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator może w przyszłości zaktualizować lub zmienić politykę prywatności. Zostaniesz poinformowany o wszelkich istotnych zmianach.